3 & 4 november

SSP Hal - ulft

REglement

Wanneer u een kraam huurt, gaat u akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden en huisregels. Lees voor uw deelname ook de deelnemersinformatie aandachtig door!

 • In principe wordt alleen aan de particulier een kraam verhuurd als die particulier verklaart géén bedrijfsmatige handel te zullen drijven op de Gelderse Vlooienmarkt en dat dus ook niet doet.
 • Het verkopen en/ of tentoonstellen van oude of nieuwe wapens is niet toegestaan.
 • Per verhuurde kraam of ruimte ontvangt iedere huurder toegang voor 2 personen. Deze is bedoeld voor de opbouw en slechts geldig tot 10.00 uur. 
 • Er is geen mogelijkheid om elektriciteit in de kraam te krijgen.
 • Iedereen die zich niet gedraagt volgens de reglementen van de organisatie, kan direct van het terrein worden verwijderd.
 • Het verkopen of ter hand stellen van dranken en/ of spijzen en nieuwe goederen is niet toegestaan.
 • De huurder kan nimmer de SSP Hal dan wel de organisatoren van de Gelderse Vlooienmarkt verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor welke geleden schaden dan ook.
 • Alle kramen moeten uiterlijk 10.00u zijn ingericht en dienen uiterlijk een uur na sluitingstijd te zijn opgeruimd. Het tussentijds aanvoeren van materialen na 10.00u is niet toegestaan.
 • Het is aan geen enkele huurder toegestaan zijn kraam of plaats aan derden te verhuren.
 • Iedere huurder is verplicht zijn kraam schoon op te leveren. Niet verkocht goederen weer meenemen. Wij staan niet toe dat er tijdens de Gelderse Vlooienmarkt reclame, publiciteit of propaganda wordt gemaakt voor bedrijven, verenigingen, stichtingen en of politieke groeperingen.
 • Reclamaties alleen tijdens de opbouw en marktdagen.

Huisregels

 • Het is verboden om nieuwe goederen en of eigengemaakte goederen te verkopen.
 • Per kraam mag u met max. 2 personen de opbouw van uw kraam verzorgen.
 • Het is ten strengste verboden om uw kaartje aan derden te verkopen of na te maken.
 • De entreekaarten aan het inschrijfbewijs zijn uitsluitend geldig tussen de daarop vermelde opbouwtijden.
 • Het enige juiste en geldige nummer is het kraamnummer op uw inschrijfbewijs.
 • Met de kraam ticket voor de zaterdag kunt u naar binnen op de vrijdag en zaterdag. De ticket kan op vrijdag één keer worden gescand tussen 16:00 uur tot 20:00 uur op zaterdag één keer worden gescand tussen 08:00 uur tot 10:00 uur. De kraamticket voor de zondag zijn alleen zondags geldig. Deze ticket kan op zondag één keer worden gescand tussen 08:00 uur tot 10:00 uur.
 • Het is niet toegestaan om voor 17.00u uw kraam af te bouwen. De bezoekers willen graag tot 17:00 uur alle kramen zien. 
 • U dient overgebleven goederen weer mee te nemen. U kunt dus niets storten of achterlaten. Eventuele schoonmaak- of stortkosten worden doorberekend!
 • Het is verboden om te roken tijdens de (op- en afbouw van de) markt.